Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

  • Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od BIDO Piotr Liwszic newslettera jawneprzezpoufne.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, choć będzie mi z tego powodu przykro. Masz zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (zakładka kontakt), a o reszcie przysługujących Ci praw przeczytasz w polityce prywatności.

Czy jesteś już gotowy na 2.02.2017 r. ?

Czwartek 2 lutego 2017 r. zbliża się wielkimi krokami. Data ta, w prosty sposób wskażę prawdziwą  liczbę kart prepaidowych na polskim rynku telekomunikacyjnym.  Z danych Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na czerwiec 2016 r.  wynika, że w 2015 r. na polskim rynku było dostępnych od 50,2 mln do 56,6 mln kart SIM, a około połowę tej puli stanowiły karty pre-paid.

Skąd akurat czwartek 2 luty 2017 roku?

Data ta wynika z art.  60 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (DZ. U. 2016, poz. 904), który stanowi:

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych w art. 43 dodaje w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne art. 60b, który określa zbiór danych osobowych zbieranych przez operatora usług telekomunikacyjnych.

I tak w przypadku abonenta będącego osobą fizyczną zakres zbieranych danych obejmuje:  imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu.

Natomiast w przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną:  nazwę, numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.
Obecnie obowiązujący art. 60b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w pkt 3 zobowiązuję dostawcę do rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych:

Jak widać rozpoczęcie świadczenia usług będzie zależało nie tylko od aktywności użytkowników, ale także w sprawności operatorów w potwierdzaniu zgodności podanych danych.
Ciekawe, czy taka procedura podniesie bezpieczeństwo państwa i zmniejszy ryzyko wykorzystywania usług telekomunikacyjnych do przeprowadzania działań niezgodny z normami prawnymi. Choć widząc ogłoszenia o sprzedaży zarejestrowanych kart na portalach aukcyjnych mam dość duże wątpliwości.