Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

  • Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od BIDO Piotr Liwszic newslettera jawneprzezpoufne.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, choć będzie mi z tego powodu przykro. Masz zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (zakładka kontakt), a o reszcie przysługujących Ci praw przeczytasz w polityce prywatności.

Czy Prokurator Generalny będzie budował własną bazę…

Pytanie to sformułowałem po lekturze krótkiego, lecz ważnego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym RP w dniu 20 lutego 2017 r. pod pozycją 292.  Przed próbą udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie wspomnę o dwóch rzeczach.
Po pierwsze wskazane Rozporządzenie Ministra zostało wydane na podstawie delegacji wynikającej z art. 36 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016, poz. 177), która upoważnia Ministra Sprawiedliwości do określenia sposób realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno–rozpoznawczymi określonymi w art. 57 § 2, mając w szczególności na uwadze zapewnienie merytorycznej i efektywnej kontroli podstaw faktycznych wnioskowanych czynności, zapewnienie legalności i prawidłowości inicjowania i przeprowadzania tych czynności oraz konieczność poszanowania podstawowych praw i wolności obywatelskich.
Po drugie art. 57 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze zobowiązuje Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub upoważnionego przez nich prokuratora do sprawowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w roku kontroli operacyjnej (…) w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania informacji niejawnych.
Powracając do postawionego we wstępie pytania należy wskazać § 8 ust. 2 i ust. 3 wspomnianego Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. I tak ustęp drugi wskazuje uprawnienia Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego do zwrócenia się do odpowiednie organu o przedstawienie zapisów treści utrwalonych w trakcie czynności, a więc zwrócenie się o stenogramy z nagranych rozmów.
Ustęp trzeci idzie jeszcze dalej i umożliwia sporządzenie kopii zapisów treści utrwalonych w wyniku tych czynności i ich udostępnienie Prokuratorowi Generalnemu, Prokuratorowi Krajowemu lub upoważnionemu przez nich prokuratorowi. Jednak, żeby nie było tak łatwo wprowadzono wymóg pozyskania przez wymienionych wyżej prokuratorów zgody, na uzyskanie kopii zapisów, odpowiednio Ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych lub Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Podstawiając do opisanego wzoru odpowiednie nazwiska widać, że uzyskanie zgody na udostępnienie kopii zapisów treści nie będzie zapewne nastręczać poważnych trudności.Budowanie bazy, będzie można rozpocząć już od 28 lutego 2017 r., albowiem w tym dniu przepisy rozporządzenia wejdą w życie.  Można mieć nadzieje, że Minister Sprawiedliwości dając sobie takie uprawnienia, będzie mógł w sposób sprawny badać podstawy wnioskowania o zarządzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, a przede wszystkim ich zasadność, podstawy prawne, legalność, prawidłowość i efektywność.
O tym ostatnim na pewno opinia publiczna zostanie szybko powiadomiona.