Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

Definicja marketingu bezpośredniego w świetle decyzji UOKiK oraz UKE

Ostatnich kilka wpisów poświęciłem zagadnieniom związanym z decyzjami dotyczącymi zakazu podejmowania działań marketingu bezpośredniego wbrew regulacją wskazanym w prawie telekomunikacyjnym. Decyzje te wydał Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak i Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Z tych kilku decyzji wyłania się bardzo niebezpieczna definicja pojęcia marketingu bezpośredniego. Niebezpieczna, bo bardzo szeroka.

 

Decyzja Prezesa UOKiK – Smak i Życie sp. z o.o. :

 

Zacznę od tej decyzji, którą już niedługo omówię w całości, a dotyczącej firmy Smak i Życie sp. z o.o. i stwierdzenie przez Prezesa UOKiK w decyzji z marca 2019 r. (DOiK-61-11/15/ZG). Dotyczy ona naruszenia zbiorowych interesów konsumentów polegającym na „wykorzystywaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów marki Philipiak bez uprzedniej zgody abonentów lub użytkowników końcowych będących konsumentami, co stanowi naruszenie art. 172”.

 

W związku z powyższymi praktykami Prezes UOKiK nałożył na spółkę karę pieniężną w wysokości 35 388 zł. Tak – taką karę otrzymuję firma, która „wylosowała” Twój numer telefonu i zaprosiła na pokazy garnków. Jednak nie chodzi mi dzisiaj o „adekwatność” kary do przewinienia, albo o jej braku tylko o to czego w zakresie pojęcia marketingu bezpośredniego możemy się z niej dowiedzieć.

 

Warto wskazać, że Prezes UOKiK w tej decyzji widzi ten marketing tak szeroko jak się chyba tylko da (str. 16 – decyzji):

 

Przechodząc do meritum tej decyzji należy wskazać, za Prezesem UOKiK, działania jakich podjęcie wymaga uprzedniej zgody użytkownika lub abonenta (str. 17 decyzji):

 

 

Czy do takiego katalogu można dodać jeszcze jakiekolwiek działania? To już raczej wyczerpano katalog, choć wskazane dalej definicje marketingu bezpośredniego potwierdzają tak szeroki zakres działania.

 

Decyzja Prezesa UOKiK – Netia S.A. :

 

Tożsamy – szeroki zakres działań marketingu bezpośredniego ten sam Prezes UOKiKu wskazał w decyzji z maja 2019 r. (DOZIK-8.610.20.2017.KA/MO) – str. 37:

 

 

Decyzja Prezesa UKE – Koksztys S.A. :

 

We wpisie na blogu dotyczącym decyzji Prezesa UKE (DK.WPA.46/197.2018.15) z czerwca 2019r. w sprawie Koksztys S.A. wskazałem jej najważniejsze założenia oraz zaskakujący przebieg dwóch kontroli. W tym miejscu wskaże na zakres definicji, którą posłużył się Prezes UKE (str. 14 decyzji):

 

 

oraz:

 

 

Decyzja Prezesa UKE – Orange S.A. :

 

W przypadku kary nałożonej na Orange S.A. Prezes UKE w decyzji (DK.WPA.46.36.2016.97) z listopad 2018r.  podobnie wskazuje zakres interesującego nas pojęcia (str. 22 decyzji):

Powyższe zestawienie to tylko wierzchołek góry zwanej „pojęciem marketingu bezpośredniego”. Na pewno wiemy, że rysuje się nam bardzo szerokie podejście do powyższego tematu.

Może jednak zbyt szerokie?