Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

  • Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od BIDO Piotr Liwszic newslettera jawneprzezpoufne.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, choć będzie mi z tego powodu przykro. Masz zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (zakładka kontakt), a o reszcie przysługujących Ci praw przeczytasz w polityce prywatności.

Jak dużo naszych danych pozyskano w 2016 r. (cześć II) ?

Nawiązując do pierwszej części wpisu dotyczącej sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z zakresu stosowania kontroli operacyjnej w tej części omówię dane przekazane przez Ministra Sprawiedliwości w piśmie z dnia 30 czerwca 2017 r. (druk senatu numer 543) dotyczące danych telekomunikacyjnych, danych pocztowych oraz danych internetowych pozyskiwanych przez wszystkie uprawnione podmioty. Tak jak poprzednio zacznę od przytoczenia czym tak naprawdę są dane, o których mowa w dokumencie Ministra Sprawiedliwości.
Sprawozdanie dotyczy danych telekomunikacyjnych, pocztowych oraz internetowych. Zakres tych trzech rodzajów danych określają przepisy ustaw policyjnych np. ustawa o Policji w art. 20c. ust. 1 wskazuje przedmiotowy zakres danych określonych w:

  1. art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”,
  2. art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 i 1250), zwane dalej „danymi pocztowymi”,
  3. art. 18 ust. 1–5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579), zwane dalej „danymi internetowymi”.

W sprawozdaniu uwzględniono, w odróżnieniu od sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wszystkie służby mające ustawowe uprawnienia do pozyskiwania wskazanych powyżej danych. Jak wynika ze sprawozdania uprawnione podmioty przetworzyły (tzn. pobrały i przeanalizowały) 1 147 092 danych telekomunikacyjnych, 1 806 danych pocztowych i 23 150 danych internetowych. Od razu rzuca się ogromna liczna około 1,1 mln zapytań dotyczących raportów połączeń (bilingi), lokalizacji stacji abonenckich, danych użytkowników oraz innych danych. Najwięcej danych przetworzyła Policja, bo aż 73,5 % wszystkich rodzajów uzyskanych danych. W jednym katalogu zaprezentowano zbiorczo dane innych uprawnionych podmioty, takich jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne i Służba Kontrwywiadu Wojskowego i wynika z nich, że służby te pobrały 15,1 % wszystkich danych (prawdopodobnie, bo kolory w zaprezentowanym wykresie nie są najlepiej dobrane).

​Podsumowując ten wpis powtórzę swój wniosek z pierwszej części wpisu, a dotyczący fasadowej kontroli sądu, choć tym razem nad pobranymi danymi, bo jak wynika z przytaczanego sprawozdania na 121 kontroli przeprowadzonych przez sądy okręgowego tylko w 3 przypadkach wyniki takiej kontroli był negatywny. To oznacza, że służby w 99,97 % pobierają nasze dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Oczywiście jeżeli dokonano w sądach dogłębnych analiz przedstawionych sprawozdań.