Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

Jednak można zdjąć „spodnie”….

W odniesieniu do poprzedniego wpisu mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jestem człowiekiem małej wiary i da się zdjąć coś czego wcześniej nie mieliśmy na sobie.

Wszystko na to wskazuje, że w dnia 6 stycznia 2017 r. Minister Sprawiedliwości będzie mógł zdjąć klauzulę tajności, której nikt wcześniej nie nadał. Stanie się tak zgodnie z podpisaną w dniu 20 grudnia 2016 r. ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (link).

Co ciekawe ustawodawca, tak jak we wszystkich projektach, zaplanował wejście w życie tej ustawy po upływie 14 dni od jej ogłoszenia (zob. art. 16). Termin ten, zgodnie z ogłoszoną w dniu 22 grudnia 2016 r. omawianą ustawą, wypada na wspomniany dzień 6 stycznia 2017 r. Natomiast zgodnie z art. 87 § 5 „ oświadczenie (…) składa się przed objęciem urzędu sędziego, a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia urzędu.”

Czyli między pierwszym dniem roboczym 2017 roku, a wejściem w życie nowych przepisów będziemy mieli pięć dni roboczych.

To bardzo dużo czasu, aby móc złożyć uprawnionemu organowi oświadczenie majątkowe na zasadach obowiązujących do dnia 6 stycznia 2017 r.. O takiej możliwości mówi wprost art. 11 omawianej ustawy, albowiem „do oświadczeń majątkowych sędziów złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe”.

W mojej ocenie ustawodawca nie pozostawił niczego przypadkowi i dał wybór osobom zobowiązanym do złożenia oświadczenia majątkowego. Wybór ten jest z założenia bardzo trudny, bo składając oświadczenie majątkowe na podstawie obowiązującego obecnie przepisu można narazić się na zarzut braku dobrej woli ujawnienia opinii publicznej swojego stanu majątkowego. Z drugiej strony osoby składające oświadczenia majątkowe po dniu 6 stycznia 2017 r. będą mogły wyjść naprzeciwko oczekiwaniom społecznym, co do publicznego ujawnienia majątku. Nie zapominajmy, że obecnie i po dniu 6 stycznia 2017 r. oświadczenie majątkowe bada podmiot je odbierający (Kolegium Sądu Apelacyjnego) oraz właściwy miejscowo Urząd Skarbowy.

W takiej sytuacji trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.. Tego dnia, na podstawie art. 6a ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. ” podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia udostępnia jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.”.

Po tej magicznej dacie może się okazać, że wszystkie głośne zapowiedzi publicznego ujawnienia informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych sędziów, będą dotyczyły danych za 2017 r., a zostaną ujawnione nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r., o ile oczywiście nie doczekamy się do tego czasu ustawy nowelizującej omawiane regulacje.