Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

O takich dwóch rozporządzeniach, co w piątek 13 się ukazały.

Piątek 13 nie okazał się bezproduktywnym dniem jeśli chodzi o publikacje Rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości. W tym dniu ukazały się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej dwa rozporządzenia.
Pierwsze zostało opublikowane pod numerem 92 i dotyczy szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym:​

​Drugie rozporządzenie zostało opublikowane pod numerem 93, a jego przedmiotem jest utrwalanie obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym:

​I gdyby nie data wejścia w życie wyznaczona odpowiednio przez § 14 i § 23 na dzień 15 stycznia 2017 r., czyli niedzielę, nie byłoby w tych akta prawnych niczego nadzwyczajnego.

Trzeba jednak przyznać, że dwie doby od publikacji do wejścia w życie przepisów prawa i tak są długim jak na ustawodawcę przystało terminem. Na przykład duża zmiana Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej zostało opublikowane w piątek 30 grudnia 2016 r. o godz. 15:35 (sic!), a zgodnie z § 2 weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Tak długie vacatio legis umożliwia nie tylko zapoznanie się z wprowadzonymi  przepisami, ale także pozwala na dostosowanie istniejącej infrastruktury. Nie zdziwię się jak w przyszłości moment wejścia w życie aktu prawnego nie będzie oznaczany w dniach, a tylko w godzinach od jego opublikowania. Właściwie czemu nie. I tak nie jesteśmy gotowi do tego co nas czeka…