Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

  • Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od BIDO Piotr Liwszic newslettera jawneprzezpoufne.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, choć będzie mi z tego powodu przykro. Masz zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (zakładka kontakt), a o reszcie przysługujących Ci praw przeczytasz w polityce prywatności.

Opublikowano najbardziej strzeżony projekt nowelizacji ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule mojego ostatniego wpisu trzeba powiedzieć, że Minister Sprawiedliwości dotrzymał danego słowa. Jak pisałem 12 kwietnia 2017 r. zapowiedziano zmianę ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych zmierzającą do ujawnienia tych oświadczeń majątkowych, które zostały złożone do 5 stycznia 2017 r.
I to właśnie 12 kwietnia 2017 r. do Sejmu został przesłany projekt zmian w omawianej ustawie (nie nadano jeszcze numeru druku sejmowego). Projekt zawiera wiele zmian o różnej randze ważności dla sądownictwa powszechnego, ale w tym wpisie skupie się na zmianach dotyczących oświadczeń majątkowych. Na początku napiszę o zmianach dotyczących kwestii podstawowych, w zakresie oświadczeń majątkowych. Później pokaże fragment projektu odpowiadający za ujawnienie wszystkich oświadczeń majątkowych , a na końcu powiem jak, według projektodawcy. W pierwszym zakresie, będą nas interesować zapisy art. 1 pkt 33 i pkt 34 projektu ustawy.
Przepis art. 1 pkt 33 i pkt 34 wprowadza fundamentalne zmiany w treści art. 87 usp. Dla łatwiejszego zobrazowania projektowanych zmian przedstawię w punktach:
– obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych zostanie nałożony także na dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu;
– znacząco rozszerza się zakres przedmiotowy samego oświadczenia majątkowego, co obrazuje poniższa tabela:

– wydłuża się czas na złożenia oświadczenia majątkowego z 31 marca do 30 kwietnia;
– nie wprowadza się możliwości zniesienia „klauzuli” oświadczenia majątkowego składanego przez na dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu;
– zastępuję się dotychczasowy wzór formularza oświadczenia majątkowego przewidzianego w Rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. 2011 nr 150 poz. 890) na wzór formularza wydanego rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Teraz przyjrzymy się treści art. 14 projektowanej ustawy. Oto jego treść:

Jak widać rozwiązaniem proponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest zmiana brzmienia art. 11 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r., której poświeciłem wpis pt. „Jednak można zdjąć „spodnie””. Zmieniając, właśnie tę ustawę, a nie aktualne brzmienie ustawy – prawo ustroju sądów powszechnych, Minister w prosty sposób wyeliminował możliwość złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2016 r. na „starych” zasadach. Taka zmiana przepisu, która zadziała wstecz, zmusi w mojej opinii organ odbierający oświadczenia majątkowe do jednakowego traktowania informacji w nich zawartych, nie zależnie od daty złożenia takiego oświadczenia.
O słuszności mojego twierdzenia, albo jego braku, będziemy mogli się przekonać najpóźniej 30 czerwca 2017 r. Zgodnie z obowiązującą treścią art. 87 § 6a usp, ciąży na organie odbierającym oświadczenia majątkowe, obowiązek udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej jawnych informacji zawartych w tym dokumencie. Dane pozyskane z BIP sądów apelacyjnych, po czerwcu 2017 r., staną się przedmiotem nie jednej dyskusji politycznej. Może lepiej byłoby wykorzystać te dane do rzetelnych badań dotyczących ich korelacji z wieloma czynnikami.