Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zastąpi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji ukazała się dziś projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Projekt ten jest odpowiedzią na obowiązek nałożony na ustawodawcę treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Z udostępnionego projektu możemy wyczytać kilka ciekawych rzeczy:

  1. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zastąpi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wynika to z faktu, że od 25.05.2018 r. administrator danych osobowych będzie powoływał Inspektora Ochrony Danych (art. 37 dyrektywy), a obecna nazwa mogłaby wprowadzać w błąd sugerując jakąkolwiek podległość służbową między GIODO, a Inspektorami.
  2. Proces certyfikacji, o którym mowa w art. 42 Rozporządzenia UE 2016/679, będzie przeprowadzany przez akredytowane podmioty – certyfikat będzie świadczył o zgodności działań podmiotów stosujących te Rozporządzenie z jego treścią.
  3. W postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych wprowadza się mechanizm umożliwiający stronie postępowania (np. przedsiębiorcy) zastrzeżenie informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnicę przedsiębiorcy; wprowadzono uprawnienie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych do uchylenia takiego zastrzeżenia w drodze decyzji (czy aby na pewno można decyzją znieść takie zastrzeżenie – porównaj art. 6 ustawy o ochronie informacji niejawnych).
  4. Wprowadzono sztywny termin zakończenia postępowania kontrolnego i określono go na miesiąc od dnia podjęcia czynności kontrolnych (art. 45 projektu ustawy).
  5. Wprowadza się obowiązkowe niezwłoczne informowanie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przez Sądy Okręgowe, o wniesieniu każdego pozwu cywilnego w zakresie żądania dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (art. 57 projektu ustawy). Prezes Urzędu ma także zostać zawiadomiony o każdym wyroku w sprawach dotyczących takiego powództwa (czy chodzi o sprawy prawomocne ? czy zawiadomiony jest tożsame z przesłaniem odpisu wyroku ?)
  6. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji wykonujący w dniu 24 maja 2018 r. swoją funkcję będą pełnić funkcje Inspektora Ochrony Danych do 1 września 2018 r. Do tego terminu należy zawiadomić Prezes Urzędu o wyznaczeniu inspektora ochrony danych osobowych.

Z dużą niecierpliwością czekam na kolejne projekty dotyczące dalszych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.