Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

 • Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od BIDO Piotr Liwszic newslettera jawneprzezpoufne.pl za pośrednictwem wiadomości e-mail. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na otrzymywanie Newslettera, choć będzie mi z tego powodu przykro. Masz zawsze prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych (zakładka kontakt), a o reszcie przysługujących Ci praw przeczytasz w polityce prywatności.

Kursy dla kancelarii tajnych

Proponowane szkolenia mają charakter zamknięty. Taki charakter szkoleń umożliwia skupienie się na Państwa indywidualnych potrzebach. Do każdego szkolenia podchodzę indywidualnie i wraz z Państwem tworzę zarys tematyczny szkolenia w zależności od Państwa potrzeb. Przeprowadzane przeze mnie szkolenia opierają się na aktualnym staniem prawnym, a także przedstawieniu różnych poglądów doktryny jak i linii orzecznictwa.
Oferowane szkolenia są przejawem mojej wieloletniej praktyki w stosowaniu rozwiązań prawnych, o których mowa w poszczególnych ustawach. W związku z zamkniętym charakterem szkoleń do Państwa decyzji pozostaje wybranie dogodnego terminu, a przeprowadzenie szkolenia w Państwa siedzibie w znaczący sposób obniża ich koszty, a także pozwala przeznaczyć więcej czasu na merytoryczne zagadnienia poruszane podczas szkolenie.
Ze wszystkim podmiotami współpracującymi podpisuję umowę o zachowaniu poufności, która w sposób precyzyjny reguluje warunki ochrony informacji pozyskiwanych w trakcie oraz po zakończeniu wspólnego projektu.

Realizowane kursy

Ochrona danych osobowych
Rozporządzenie UE 2016/679
Ochrona informacji niejawnych

Co zawiera?

Szkolenie z praktycznego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych może zawierać w swoim zakresie tematykę:

 • ​Podmiotu i przedmiotu ustawy
 • Organów ochrony danych osobowych
 • Zasad przetwarzania danych osobowych
 • Praw osób, których dane dotyczą
 • Zabezpieczeń danych osobowych
 • Rejestracji zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji
 • Przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego

Szkolenie dotyczące przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – może zawierać tematykę:

 • Przepisy ogólne Rozporządzenia
 • Zasady przetwarzania danych
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Administrator i podmiot przetwarzający
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 • Niezależne organy nadzorcze

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zaczną obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. i zgodnie z art. 83 pkt 4 za naruszenie przepisów rozporządzenia organ nadzorczy będzie zobligowany do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej do wysokości 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku.

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych dotyczy:

 • zapoznania z przepisami z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych
 • zasad ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka
 • sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postepowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia

Przeprowadzenie powyższego szkolenia jest niezbędne do dopuszczenia do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej (art. 21 ust. 1 pkt 1 uooin).
Nadto zgodnie z art. 19 ust. 3 uooin szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Jednak z powodu nowelizacji nie tylko ustawy o ochronie informacji niejawnych, ale także rozporządzeń dotyczących informacji niejawnych szkolenia taki warto przeprowadzać zdecydowanie częściej niż mówi o tym wskazany powyżej przepis.

Co zyskujesz?

Skontaktuj się z nami - oddzwonimy!

 • Administratorem Twoich danych jest BIDO Piotr Liwszic. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnienia Twojego pytania. Wszystkie istotne informację znajdziesz w polityce prywatności.

 • Klikając "Wyślij" oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności.

Prywatność to jeden z największych wynalazków cywilizacji. Mamy prawo do swoich tajemnic. Do swoich klęsk i bólów, nie tylko sukcesów. Mamy prawo do swej bylejakości. Mamy prawo coś zawalić, mamy prawo do niezgody obywatelskiej. Mamy prawo czytać „niemoralne” książki. Mamy prawo zapalić w swoim domu papierosa.

Zbigniew Mikołejko
Pomaganie innym sprawia nam przyjemność

Potrzebujesz doradztwa
lub pomocy prawnej?

Napisz do nas lub Subskrybuj newsletter