Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Kursy dla kancelarii tajnych

Proponowane szkolenia mają charakter zamknięty. Taki charakter szkoleń umożliwia skupienie się na Państwa indywidualnych potrzebach. Do każdego szkolenia podchodzę indywidualnie i wraz z Państwem tworzę zarys tematyczny szkolenia w zależności od Państwa potrzeb. Przeprowadzane przeze mnie szkolenia opierają się na aktualnym staniem prawnym, a także przedstawieniu różnych poglądów doktryny jak i linii orzecznictwa.
Oferowane szkolenia są przejawem mojej wieloletniej praktyki w stosowaniu rozwiązań prawnych, o których mowa w poszczególnych ustawach. W związku z zamkniętym charakterem szkoleń do Państwa decyzji pozostaje wybranie dogodnego terminu, a przeprowadzenie szkolenia w Państwa siedzibie w znaczący sposób obniża ich koszty, a także pozwala przeznaczyć więcej czasu na merytoryczne zagadnienia poruszane podczas szkolenie.
Ze wszystkim podmiotami współpracującymi podpisuję umowę o zachowaniu poufności, która w sposób precyzyjny reguluje warunki ochrony informacji pozyskiwanych w trakcie oraz po zakończeniu wspólnego projektu.

Realizowane kursy

Ochrona danych osobowych
Rozporządzenie UE 2016/679
Ochrona informacji niejawnych

Co zawiera?

Szkolenie z praktycznego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych może zawierać w swoim zakresie tematykę:

 • ​Podmiotu i przedmiotu ustawy
 • Organów ochrony danych osobowych
 • Zasad przetwarzania danych osobowych
 • Praw osób, których dane dotyczą
 • Zabezpieczeń danych osobowych
 • Rejestracji zbiorów danych osobowych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji
 • Przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego

Szkolenie dotyczące przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych – może zawierać tematykę:

 • Przepisy ogólne Rozporządzenia
 • Zasady przetwarzania danych
 • Prawa osoby, której dane dotyczą
 • Administrator i podmiot przetwarzający
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 • Niezależne organy nadzorcze

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zaczną obowiązywać od dnia 25 maja 2018 r. i zgodnie z art. 83 pkt 4 za naruszenie przepisów rozporządzenia organ nadzorczy będzie zobligowany do nałożenia administracyjnej kary pieniężnej do wysokości 10 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku.

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych dotyczy:

 • zapoznania z przepisami z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych
 • zasad ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka
 • sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postepowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia

Przeprowadzenie powyższego szkolenia jest niezbędne do dopuszczenia do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej (art. 21 ust. 1 pkt 1 uooin).
Nadto zgodnie z art. 19 ust. 3 uooin szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Jednak z powodu nowelizacji nie tylko ustawy o ochronie informacji niejawnych, ale także rozporządzeń dotyczących informacji niejawnych szkolenia taki warto przeprowadzać zdecydowanie częściej niż mówi o tym wskazany powyżej przepis.

Co zyskujesz?

Skontaktuj się z nami - oddzwonimy!

 • Administratorem Twoich danych jest BIDO Piotr Liwszic. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnienia Twojego pytania. Wszystkie istotne informację znajdziesz w polityce prywatności.

 • Klikając "Wyślij" oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności.

Prywatność to jeden z największych wynalazków cywilizacji. Mamy prawo do swoich tajemnic. Do swoich klęsk i bólów, nie tylko sukcesów. Mamy prawo do swej bylejakości. Mamy prawo coś zawalić, mamy prawo do niezgody obywatelskiej. Mamy prawo czytać „niemoralne” książki. Mamy prawo zapalić w swoim domu papierosa.

Zbigniew Mikołejko
Pomaganie innym sprawia nam przyjemność

Potrzebujesz doradztwa
lub pomocy prawnej?

Napisz do nas lub Subskrybuj newsletter