Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz Dyrektywy Policyjnej

Proponowane szkolenia mają charakter zamknięty. Taki charakter szkoleń umożliwia skupienie się na Państwa indywidualnych potrzebach. Do każdego szkolenia podchodzę indywidualnie i wraz z Państwem tworzę zarys tematyczny szkolenia w zależności od Państwa potrzeb. Przeprowadzane przeze mnie szkolenia opierają się na aktualnym staniem prawnym, a także przedstawieniu różnych poglądów doktryny jak i linii orzecznictwa.

Realizowane szkolenia

Ochrona informacji niejawnych
Dyrektywa Policyjna - praktyczne aspekty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680

Co zawiera?

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych dotyczy:

 • zapoznania z przepisami z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie informacji niejawnych
 • zasad ochrony informacji niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka
  sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postepowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia
 • Przeprowadzenie powyższego szkolenia jest niezbędne do dopuszczenia do pracy związanej z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej (art. 21 ust. 1 pkt 1 uooin).

Nadto zgodnie z art. 19 ust. 3 uooin szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Jednak z powodu nowelizacji nie tylko ustawy o ochronie informacji niejawnych, ale także rozporządzeń dotyczących informacji niejawnych szkolenia taki warto przeprowadzać zdecydowanie częściej niż mówi o tym wskazany powyżej przepis.

Szkolenie w zakresie praktycznego stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.

Wskazana na wstępie Dyrektywa 2016/680 obowiązuje już od 06.05.2018 r. to nadal Polski ustawodawca nie zakończył prac nad ustawą wdrażająca powyższe przepis. W związku z tym przedmiotowe szkolenie wskazuje praktyczne aspekty nie tylko Dyrektywy, ale także najnowszego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości:

 • zasady i warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach
 • praw osób, których dane są przetwarzane
 • sposób prowadzenia nadzoru nad ochroną danych obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego sposób zabezpieczenia danych osobowych
 • wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
 • zmiany w zakresie działania AFIS (Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej)
 • procedura kontrolna Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Jego kompetencje naprawcze
 • zasad wyznaczania Inspektora Ochrony Danych oraz jego zadań

Przed szkoleniem warto zapoznać się z teksem Dyrektywy oraz najnowszym projektem ustawy.

Co zyskujesz?

Skontaktuj się z nami - oddzwonimy!

 • Administratorem Twoich danych jest BIDO Piotr Liwszic. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym formularzu kontaktowym jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnienia Twojego pytania. Wszystkie istotne informację znajdziesz w polityce prywatności.

 • Klikając "Wyślij" oświadczasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności.

Prywatność to jeden z największych wynalazków cywilizacji. Mamy prawo do swoich tajemnic. Do swoich klęsk i bólów, nie tylko sukcesów. Mamy prawo do swej bylejakości. Mamy prawo coś zawalić, mamy prawo do niezgody obywatelskiej. Mamy prawo czytać „niemoralne” książki. Mamy prawo zapalić w swoim domu papierosa.

Zbigniew Mikołejko
Pomaganie innym sprawia nam przyjemność

Potrzebujesz doradztwa
lub pomocy prawnej?

Napisz do nas lub Subskrybuj newsletter