Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR

Administrator to podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. W ramach strony internetowej www.jawneprzezpoufne.pl jest Piotr Liwszic prowadzący działalność gospodarczą „jawneprzezpoufne Piotr Liwszic” z siedzibą w Warszawie (00-855), ul. Grzybowska 43, e-mail: [email protected], NIP – 521- 332-36-17.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWY TYCH DZIAŁAŃ

Osoby korespondujące z Administratorem

Udzielania odpowiedzi na wiadomości przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – przetwarzanie danych w tym przypadku stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

JAK DŁUGO PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres przedawnienia roszczeń.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zapewniają osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora, prawo żądania:

  • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii przetwarzanych przez administratora danych osobowych (art. 15 RODO)
  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
  • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
  • przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ponadto, osoby, których dane administrator przetwarza, uprawnione są do:

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO)
  • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w przypadku, gdy stanowi ona podstawę prawną przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO)
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa (art. 77 RODO)

Powinni Państwo wiedzieć, że powyżej wymienione prawa nie są bezwzględne i nie będą możliwe do zrealizowania w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące tego, w jakich sytuacjach poszczególne prawa powinny zostać zrealizowane, znajdą Państwo w przepisach wskazanych powyżej w nawiasach oraz pod tym linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/83/1117

Z tekstem RODO mogą Państwo zapoznać się w tym miejscu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32016R0679

Informację o tym jakie są wymagania skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sposoby jej złożenia znajdą zaś Państwo w tym miejscu:

https://uodo.gov.pl/pl/83/155

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane są przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji przyszłych zamówień:

Thecamels sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Wróblewskiego 18, 93-578

MailChimp, Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailowego, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newsletteru.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google (tutaj więcej informacji o ochronie danych) oraz dostawca systemu MailChimp (tutaj więcej informacji o ochronie danych), zawarły, w warunkach świadczenia swoich usług, informacje odnośnie standardowych klauzul ochrony danych (SSC).

Szczegółowe informacje o procesach przetwarzania danych osobowych:

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, byś otrzymywał wiadomości e-mail.

Przetwarzanie Twojego adres e-mail jest niezbędne do celów wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym prawnie uzasadnionym interesem są działania marketingu bezpośredniego Piotr Liwszic, a także dokonywanie analizy czy przesyłany newsletter spełnia Twoje oczekiwania np. co do jakości prezentowanej treści lub sprawdzania poprawności działania linków, które on zawiera.

Zgodę, którą wyrażasz podając swój adres e-mail, jest zamówieniem przesyłania informacji handlowej, o czym jest mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania.

Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus (tutaj więcej informacji o ochronie danych osobowych).

PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Mój blog, podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Cookies własne

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.

Narzędzia społecznościowe

Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, LinkedIN.

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

Twitter – https://twitter.com/en/privacy,

LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Disqus

Korzystam z systemu Disqus Inc w celu obsługi komentarzy na blogu. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus Inc (301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA). Disqus Inc może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, na co nie mam wpływu. Disqus Inc zapewnia o anonimowości informacji gromadzonych w ramach plików cookies. Korzystasz z Disqus Inc na podstawie umowy zawartej przez Ciebie z Disqus poprzez rejestrację konta użytkownika w ich systemie. W ten sposób godzisz się na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności firmy Disqus Inc.: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.