Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

Jak europejskie przedsiębiorstwa wykorzystują AI?

Parę dni temu Komisja Europejska opublikowała wyniki badania przedsiębiorstw w zakresie wykorzystywania przez nich technologii opartych na sztucznej inteligencji (AI). Badanie zostało przeprowadzone w celu uzyskania informacji jakie bariery nie pozwalają na wdrożenie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Komisja Europejska chciała także poznać obecny poziom „wdrożenia” taki rozwiązań u przedsiębiorców.

 

Muszę przyznać, że przedstawione wyniki zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie, bo aż 42% z przebadanych przedsiębiorstw, a było ich dokładnie 9640 (polskich 415), korzysta obecnie z co najmniej jednej technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję, a jedna czwarta korzysta z co najmniej dwóch takich technologii.

Już zupełnie zachwycającym wskaźnikiem jest ten, który dotyczy świadomości przedsiębiorców co do możliwości wprowadzenia rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Jest on na poziomie 78%. To znaczy, że świadomość ta jest praktycznie powszechna.

W badaniu wskazano potencjalne przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji:

  • rozpoznawanie mowy, tłumaczenie maszynowe lub chatboty;
  • diagnostyka wizualna, rozpoznawanie twarzy lub obrazu;
  • wykrywanie oszustw lub analiza ryzyka;
  • analiza emocji lub zachowań;
  • prognozowanie, optymalizacja cen i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego;
  • optymalizacja procesów lub urządzeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji;
  • silniki rekomendacji i personalizacji wykorzystujące sztuczną inteligencję do produkcji spersonalizowane zalecenia za pomocą algorytmów dopasowywania lub wyszukiwania informacji;
  • automatyzacja procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w tym automatyka magazynowa czy robotyka automatyzacja procesów (RPA);
  • maszyny autonomiczne, takie jak inteligentne i autonomiczne roboty lub pojazdy;
  • działania twórcze i eksperymentalne, takie jak wirtualna predykcja, generowanie danych, sztuczne tworzenie muzyki lub obrazów.

Tak samo pozytywnie odbieram fakt, że w pierwszej trójce barier utrudniających wdrożenie rozwiązań technologicznych nie znajdziemy RODO.

Podium wewnętrznych barier otwiera trudność w pozyskaniu specjalistów z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą w zakresie wdrażania rozwiązań opartych na AI (57%). Później mamy wysoki próg kosztów dotyczących nowych technologii (52%) oraz dostosowania procesów operacyjnych (49%).

Zewnętrzne bariery szybkiego rozwoju wykorzystywania AI skupiają się na braku standaryzacji danych (uważa tak 33% z badanych przedsiębiorstw) oraz na przeszkodach regulacyjnych (29%).

Ciekawym spostrzeżeniem jest poziom wdrożenia sztucznej inteligencji z podziałem na konkretne możliwości jej wykorzystania:

oraz wielkość przedsiębiorstw ją wykorzystujących:

 

Jeśli chodzi o wyniki badania w rozbiciu na poziom przyjęcia co najmniej jednego rozwiązania wykorzystującego sztuczną inteligencję to plasujemy się na końcu stawki:

i przyglądając się dalej wynikom naszego kraju – warto odnotować na jakim poziomie kształtują się wykorzystanie AI:

 

 

i to co najbardziej nas odróżnia od innych krajów to fakt, że w zewnętrznych barierach wdrożenia w przedsiębiorstwach rozwiązań AI widzimy najmocniej sztywne zasady przetwarzania danych i to tych osobowych (RODO) jak i nie osobowych (Rozporządzenie 2018/1807).

Jakie są bariery?

Można się tylko domyślać, widząc to co się dzieję w branży ochrony danych osobowych, że akurat te przepisy europejskie wzięliśmy sobie bardzo do serca:

 

Co dalej?

Wyniki zaprezentowanego badania na pewno posłużą do zmniejszania barier, które udało się ustalić i nazwać. Za to wnioski z takich badań będą na pewno podstawą do tworzenia europejskiego prawa sztucznej inteligencji. Warto przypomnieć, że do 10.09.2020 r. Komisja Europejska czeka na opinię obywateli w zakresie prac nad wymaganiami dla sztucznej inteligencji.