Zapisz się do newslettera!

Chcesz być zawsze na bieżąco z tematyką bloga? Interesuje Cię praktyczna wiedza i jej źródła? Raz w miesiącu przesyłam informację o nowych wpisach z bloga oraz o praktycznych rozwiązaniach pojawiających się problemów. Żadnych obcych reklam.

Share this:

Zostało Ci 3 dni na zgłoszenie IODa, jeżeli przetwarzasz dane osobowe na podstawie DODO.

Poruszam dziś, w trzech krótkich akapitach, zbliżających się wielkimi krokami bliski termin zawiadomienie Prezesa UODO o wyznaczeniu IODa. Mowa tutaj oczywiście o tych podmiotach, które stosują od 6 lutego 2019 r. ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019, poz. 125) nazywaną potocznie albo ustawą policyjną albo ustawą DODO.

Jeżeli jesteś administratorem danych organu właściwego, o którym mowa w przepisach ustawy DODO to masz już mało czasu na znalezienie Inspektora Ochrony Danych. Otóż to właśnie za 3 dni mija, przewidziany wskazaną na początku ustawą, termin zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wyznaczeniu takiego specjalisty.  

Skąd nowy IOD?

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wprowadza obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych bez względu na kryteria znane nam z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art. 37 ust. 1 lit a-c RODO). Obowiązek ten wprowadzono w art. 46 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2018 r.:

 

Źródłem tego obowiązku jest treść art. 32 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, której przepisy należało wdrożyć do krajowego obowiązku prawnego do 6 maja 2018 r., ale to już temat na inny wpis:

 

 

Jak widać powyższy przepis nie pozostawił krajowemu ustawodawcy wyboru w zakresie swobody wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy z 14 grudnia 2018 r. Jednak termin, o którym zaraz napiszę nie był już podyktowany wymaganiami wskazanej Dyrektywy.

 

Skąd taki, a nie inny termin?

Przechodząc do sedna dzisiejszego wpisu „odpowiedzialnym” za termin zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostaje art. 98 ust. 3 ustawy DODO:

 

 

Widzimy wprost wskazanie ustawodawcy, że w przypadku, w którym administrator nie powołał, i tutaj proszę o uwagę, będzie bardzo ważny fragment, który wybolduję, „inspektora ochrony danych osobowych” jest obowiązany do wyznaczenia „inspektora ochrony danych” i zawiadomienia Prezesa UODO w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Termin ten wypada na dzień 6 marca 2019 r.

W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że okres 1 miesiąca jest wystarczający:

Na marginesie tych rozważań poznałbym bardzo chętnie przepis ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, który mówi choć jedno słowo o „inspektorze ochrony danych osobowych”. Mi się nie udało znaleźć takiego przepisu.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

W tym przypadku zgłoszenia Inspektora można dokonać dużo łatwiej niż ma to miejsce w zakresie Inspektora powoływanego na podstawie RODO, albowiem ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ograniczyła możliwość przesyłania zawiadomień wyłącznie przez system ePUAP. Omawiana ustawa DODO nie wymaga przekazania zawiadomienia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną. Zawiadomienie takie można dokonać równie skutecznie za pomocą poczty lub kuriera. Może brak przepisu lustrzanego z ustawy z 10 maja 2018 r. jest efektem dantejskich scen, które działy się, gdy większość administratorów przypomniało sobie, że we wrześniu 2018 r. kończył się okres zawiadamiania o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych. Wtedy system ePUAP nie wytrzymywał obciążenia. 

P.S. Staram się na blogu utrzymywać profesjonalny i poważny ton wypowiedzi, ale poniższe zdjęcie w prosty i klarowny sposób obrazuje przyszłe spotkanie Inspektorów Ochrony Danych oraz ich Zastępców (IOD z RODO będzie mógł mieć zastępcę po zakończeniu prac legislacyjnych nad ustawą dostosowującą, a IOD z DODO może mieć zastępcę na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2018 r.):

 

Tym miłym akcentem kończę ten wpis, ale zarazem rozpoczynam wielki jak na moje warunki czasowe cykl wpisów poświęcony ustawie policyjnej. Gwarantuję, że tematów nie zabraknie, a nie które z nich przywrócą u praktyków ochrony danych osobowych wspomnienia poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych.